Ili umreš kao heroj, ili poživiš dovoljno dugo da vidiš kako postaješ Ellen