Dominantni sedmi vs. major 7. akord

  Espie Estrella je tekstopisac, tekstopisac i član Međunarodnog udruženja tekstopisaca Nashville.naš urednički postupak Zvijezda EspieAžurirano 21. kolovoza 2019

  Dominantna sedma koristi simbol imena note + 7 - na primjer C7 , D7, E7 itd.  Razlikuje se od simbola koji se koristi za a major 7 što je maj7. Dominantan 7. je nije isto kao glavni 7. akord. Ali, da biste formirali dominantni 7., prvo morate znati kako oblikovati glavni 7. akord, jer su ove dvije vrste akorda povezane.

  DO dur 7. akord nastaje igranjem korijen (1.) + 3. + 5. + 7. bilješke majora ljestvica . DO dominantan 7. nastaje jednostavno spuštajući 7. notu u pola koraka .

  Kao primjer, Cmaj7 = C - E - G - B (7. bilješka). Spustite 7. notu za pola koraka, od B do Bb, dakle Dominantna 7. = C - E - G - Bb.

  Ovdje su dominantni sedmi akordi u svakoj tipki:  • C7 = C - E - G - Bb
  • D7 = D - F # - A - C
  • E7 = E - G# - B - D
  • F7 = F - A - C - Eb
  • G7 = G - B - D - F
  • A7 = A - C # - E - G
  • B7 = B - D# - F# - A
  • C# 7 = C# - E# (F) - G# - B
  • Db7 = Db - F - Ab - B
  • Eb7 = Eb - G - Bb - Db
  • F# 7 = F# - A# - C# - E
  • Gb7 = Gb - Bb - Db - E
  • Ab7 = Ab - C - Eb - Gb
  • Bb7 = Bb - D - F - Ab